Door licht ontplooit het leven zich

Door licht ontplooit het leven zich

Laten wij benadrukken wat ons verbindt in plaats van hameren op wat ons scheidt

De donkere wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om ons te bezinnen op waar het werkelijk om gaat in het leven. Het is dan ook de tijd van de lichtjesfeesten: mijn eigen Divali uiteraard, dat ik op 4 november heb gevierd. Maar ook Chanoeka en natuurlijk Kerstmis.

Leven zonder licht kunnen we ons niet voorstellen. Omgeven door duisternis, hebben mensen geen oriëntatie in hun leven. Bijna al het leven in de natuur, ook het menselijk leven, heeft licht nodig en reageert op licht. Door licht ontplooit het leven zich.

Opnieuw zijn wij gevraagd onze contacten te beperken en afstand tot elkaar te houden. En dat terwijl we ontmoeting en nabijheid zo nodig hebben. De coronaregels leggen ons beperkingen op. Helaas, het is niet anders. Desondanks beschouw ik de lichtjesfeesten – vanuit welke gezindte zij dan ook worden gevierd – als vieringen van verbinding.

Dit is bij uitstek de periode van bezinning en reflectie, maar vooral ook van feestvreugde, geluk en voorspoed. Centraal staan hoop, goede wil en hernieuwde inzet voor vriendschap. Ongeacht afkomst of religie. En waar kan dat beter dan in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht? Waar talloze mensen, dag in, dag uit, werken aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld.

Corona stelt ons voor grote uitdagingen. Nog steeds. Als wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag doe ik samen met het stadsbestuur al het mogelijke om de gevolgen van de coronacrisis voor iedereen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen wij gelukkig niet alleen. Hartverwarmend zijn de initiatieven van al die talloze mensen die zich inzetten voor anderen.

Een stad kan pas echt tot bloei komen wanneer zij ook in sociaal opzicht sterk en evenwichtig is. Dat begint met mensen onderling. Vrede wordt niet alleen op hoog niveau gesloten. Vrede kan zich ook openbaren in alledaagse zaken. Zoals een respectvolle en vriendelijke omgang met elkaar. Het benadrukken wat ons verbindt, in plaats van hameren op wat ons scheidt. Aandacht voor elkaar. Voor je buurman, die oude dame in de straat, die stille man die zo vaak alleen op dat bankje zit.

Graag wens ik iedereen licht en voorspoed toe.

Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag