Vaccineren samen met religieuze leiders

Kavita Parbhudayal stroopt de mouwen op, samen met voorzitter Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties en pastor Ad van der Helm van het platform Zorgzaam uit Overtuiging en de Haagse Gemeenschap van Kerken; foto: Henriëtte Guest

Vaccinatiebereidheid zo groot mogelijk door betrouwbare, objectieve en toegankelijke informatie aan te bieden

In de Haagse hindoetempel Asan Mandir heb ik vorig jaar samen met jeugdartsen van onze Centra voor Jeugd & Gezin voorlichting gegeven over het belang van vaccineren. Geloofsgemeenschappen zijn een belangrijke partner in ons streven de vaccinatiebereidheid te verhogen. Zij staan in Den Haag midden in het wijkleven en genieten een groot vertrouwen onder de wijkbewoners.

Meer voorlichting op maat, belemmeringen bespreken en waar mogelijk wegnemen, inzet van belangrijke sleutelfiguren in wijken: als gemeente Den Haag zetten wij alles op alles om de vaccinatiebereidheid onder specifieke doelgroepen zo groot mogelijk te krijgen. Dat gebeurt niet alleen bij het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren, dat bescherming biedt tegen 12 besmettelijke infectieziekten, maar ook bij de coronavaccinaties.

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) laat in Den Haag, net als in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, grote verschillen zien tussen kinderen en jongeren uit gezinnen met en zonder een migratieachtergrond. De verschillen zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken. Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken. Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond. De deelname aan het RVP is het hoogst bij jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond.

Bij de coronavaccinaties heeft het RIVM zorgen dat bepaalde groepen – bij een toenemende vaccinatiegraad onder ouderen, zorgpersoneel en mensen met een medisch risico – minder geneigd zullen zijn zich te laten vaccineren. De zorgen zijn het grootst over migranten en laaggeletterden, die door de overheid doorgaans moeilijk worden bereikt. Voor specifieke doelgroepen wordt daarom in Den Haag een eigen aanpak uitgewerkt, in aanvulling op de campagne van het Rijk. Daarin werken wij samen met heel veel mensen, zoals de religieuze leiders van onze stad. Zij geloven in het belang van een goede gezondheid voor iedereen en vinden vaccineren daarom een zaak van naastenliefde.

Zo worden er onder meer verschillende, kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd waar specifieke doelgroepen vaccinatievoorlichting op maat krijgen van belangrijke sleutelfiguren, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en religieuze leiders. GGD Haaglanden zorgt daarbij voor de medisch-inhoudelijke ondersteuning. Door betrouwbare, objectieve en toegankelijke informatie aan te bieden, hopen gemeente en samenwerkende partners de vaccinatiebereidheid zo groot mogelijk te krijgen. Ook onder de hindoestaanse gemeenschap uiteraard. Want vaccineren is de norm en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die boodschap moet in alle wijken van Den Haag weerklinken.

Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag