Op straat moet iedereen zich veilig en vrij kunnen voelen

Ik wil mij blijven inzetten voor iedereen, van jong tot oud

Zolang vrouwen op straat worden nageroepen en uitgescholden, of er andere vormen van straatintimidatie plaatsvinden, zoals geweld tegen LGHBTIQ+ personen, is er van echte veiligheid in Den Haag geen sprake. Als mensen zich niet veilig voelen in de openbare ruimte, moet dit gemeld kunnen worden en moet de gemeente hier werk van maken. Daarnaast moet er stevig worden opgetreden als mensen te maken hebben met discriminatie, intimidatie en geweld.

Ook daarom vind ik inclusiviteit belangrijk. Inclusiviteit betekent voor mij kansen voor iedereen. De openbare ruimte is van ons allemaal. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich daarin veilig en vrij kan voelen, vooral in de stad Den Haag waar ik wethouder ben en mij kandidaat heb gesteld voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Ambtenaren, medewerkers in het onderwijs en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken en getraind worden in het signaleren en voorkomen van bijvoorbeeld radicalisering, verborgen vrouwen, geloofsdwang of huwelijksdwang. Wij moeten samen alles op alles zetten om genitale verminking van vrouwen te voorkomen. Dit kan door met bijvoorbeeld artsen, ziekenhuizen en hulpverleners afspraken te maken over een meldingsplicht en voorlichting te verbeteren; zoals we ook met politie en justitie afspraken maken over opsporing en vervolging.

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het meewerken aan een maatschappij waarin wij elkaar respecteren en waarderen. De aandacht moet uitgaan naar lezen en taal, omdat we daar in Den Haag wegglijden.

Ik wil mij dan ook (blijven) inzetten voor iedereen, van jong tot oud. Den Haag kent circa 180 verschillende nationaliteiten. In mijn werk en vrije tijd kom ik al die mensen tegen: vol ambitie, kansrijk en betrokken – maar soms ook vragend, vol twijfels of worstelend met tegenslag. Of het nou gaat om studie, carrière of gezin en familie. Alles uit het leven willen halen, zie ik terug bij al die mensen, of hoor ik uit hun verhalen. Iedereen heeft talent, daarvan ben ik overtuigd. Met aandacht voor elkaar kunnen we dat ontwikkelen. Daarom zet ik mij in voor een veilig en vrij Den Haag, waarin iedereen zich uitgedaagd voelt het beste uit zichzelf te halen en naasten stimuleert dit ook te doen.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep iedereen op om te gaan stemmen. Uw stem is belangrijk en hebben we nodig om het goede werk voor alle mensen in onze mooie stad Den Haag te kunnen voortzetten.

Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag