Vaccinaties dragen bij aan een gezond leven voor iedereen

Het is belangrijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat begint bij de geboorte en gaat een leven lang door. Alle Haagse ouders krijgen regelmatig een uitnodiging voor een gezondheidscheck van hun kind op een van de locaties van het Centrum Jeugd & Gezin. Daarbij komt ook het rijksvaccinatieprogramma aan bod waaraan ieder kind in de leeftijd van 0-18 jaar kan deelnemen. De vaccinaties uit dit programma dragen bij aan een gezond leven voor iedereen.

In Den Haag doen we er alles aan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Een jaar geleden organiseerden we voor het eerst de Haagse Vaccinatieweek. Dat was niet voor niks. De vaccinatiegraad is in de grote steden, zoals Den Haag, te laag. Dat gaat mij aan het hart. In een stad als de onze waar we dicht op elkaar wonen, is een goede bescherming tegen infectieziekten belangrijk. Dat zien we ook bij corona. Het blijft dus nodig om hier aandacht voor te vragen, vandaar dat wij nu de tweede Haagse Vaccinatieweek houden.

Het is belangrijk dat ouders en jongeren goede, betrouwbare en passende informatie krijgen over het vaccinatieprogramma. En dat we belemmeringen voor het vaccineren wegnemen. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we naast de ouders en jongeren iedereen bij nodig die betrokken is bij de zorg voor de jeugd. Van verloskundigen en huisartsen tot religieuze leiders, welzijnswerkers en sportcoaches. We zien dat dit zijn vruchten afwerpt, maar we zijn er nog niet.

Als wethouder zet ik alles op alles voor een hogere vaccinatiegraad. Zo voer ik bijvoorbeeld gesprekken met vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen in de stad. Zij zijn een belangrijke partner in ons streven de vaccinatiebereidheid te verhogen. Zij staan immers midden in het wijkleven en genieten een groot vertrouwen onder de wijkbewoners. Ik heb dit jaar ook meerdere malen een kijkje genomen op de test- en priklocaties voor het coronavaccin. Eenmaal aan de beurt heb ik mij uiteraard ook laten vaccineren.

Terug naar het rijksvaccinatieprogramma. De infectieziekten waarvoor we vaccineren komen weinig voor, maar zijn niet uitgeroeid. Voor kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden, blijven deze ziekten gevaarlijk. Ben jij of is jouw kind toe aan een vaccinatie? Dan adviseer ik je om deze ook te halen. Met deze vaccinaties bescherm je jezelf en jouw omgeving. Heb je vragen over het rijksvaccinatieprogramma? Leg die dan voor aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Praat je liever met de huisarts? Ook dat kan.

Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag