Vertrouwen op eigen kracht

“Iedereen heeft talent; met aandacht voor elkaar kunnen we dat ontwikkelen.”

Opgegroeid in Suriname en naar Nederland verhuisd om mijzelf te kunnen ontplooien, woon ik inmiddels 23 jaar in Den Haag; de stad die mij als vrouw energie geeft met zijn veelkleurigheid, dynamiek en cultuur, met z’n groen en de zee. En met al z’n mensen in alle soorten en maten.

In mijn werk en vrije tijd kom ik die mensen tegen: vol ambitie, kansrijk en betrokken – maar soms ook vragend, vol twijfels of worstelend met tegenslag. Of het nou gaat om studie, carrière of gezin en familie.

Alles uit het leven halen begint bij vertrouwen op eigen kracht. Iedereen heeft talent, daarvan ben ik overtuigd. Met aandacht voor elkaar kunnen we dat ontwikkelen. Veilig en in alle vrijheid.

Ik zet mij in voor een veilig en vrij Den Haag, waarin iedereen zich uitgedaagd voelt het beste uit zichzelf te halen en naasten stimuleert dit ook te doen.

Dat is dan ook mijn drijfveer om verder te gaan in de politiek. Op 16 maart van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de Haagse VVD, meteen na lijsttrekker Anne Mulder, mijn huidige collega-wethouder. Buiten Den Haag zullen vele mensen Anne kennen van zijn indrukwekkende tv-interviews over de periode waarin hij als Dutchbatter en ‘blauwhelm’ diende in de vredesmacht van de Verenigde Naties in Bosnië.

Vrede en recht kunnen alleen bestaan als mensen in veiligheid kunnen leven; veiligheid is dan ook een belangrijk speerpunt van Anne en mij in onze internationale stad van Vrede en Recht. Samen met Wonen en Bereikbaarheid zijn dat wat ons betreft de grote thema’s van de stad.

Als wethouder voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid heb ik mij sinds 2018 vooral toegelegd op de gezondheid en vitaliteit van alle Hagenaars en Hagenezen. Daarbij heeft corona ons voor enorme uitdagingen gesteld. Nog steeds. Samen met het stadsbestuur doe ik al het mogelijke om de gevolgen van de coronacrisis voor iedereen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen wij gelukkig niet alleen. Hartverwarmend zijn de initiatieven van al die talloze mensen die zich inzetten voor anderen.

Bestrijding van eenzaamheid door meer naar elkaar om te kijken, nieuwe ontmoetingsplekken voor onze senioren, mooie speelvoorzieningen voor onze kinderen: we hebben sinds 2018 veel gerealiseerd; naast het fijnmazig vaccineren in de wijken in coronatijd en het groeiende bewustzijn over het belang van een gezonde leefstijl. Graag zet ik dit mooie werk de komende jaren voort, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Zet daarom 16 maart 2022 alvast in uw agenda. Uw stem doet ertoe.


Kavita Parbhudayal (VVD) is wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag.

Voor het volledige artikel klik hier